test11's Personal Information

Personal information has not entered yet.

List of test11's phrases

test11 have entered 38 phrases.

<< To Previous
| 1 | 2 | To Next >>
Phrases Translated Languages
รู้สึกเจ็บไหม Japanese
มองไม่ค่อยเห็น Japanese
รู้สึกคันตา Japanese
มองเห็นอะไรก็ไม่รู้บินว่อนในตา Japanese
รู้สึกแผดจ้าและเจ็บตาตลอดทั้งวัน Japanese
มองเห็นวัตถุไหน(สัตว์, พืช, ตึำก)เป็นภาพสามมิติบ้าง Japanese
มักหรี่ตาเวลามองดูวัตถุ Japanese
กรุณามองแล้วบอกว่าส่วนที่เปิดอยู่ด้านไหน Japanese
มองวัตถุเห็นภาพซ้อนกัน Japanese
รู้สึำกร้อนแสบตา Japanese
ลูกตาที่ขยับได้เพียงซ้าย(ขวา)ข้างใดข้างหนึ่งเท่านั้นมีแนวโน้มว่าตาอาจจะเหล่ Japanese
ต้องใช้เวลารักษาอาการเจ็บเกร็งหลังแค่ไหนจึงจะหาย Japanese
กรุณาบอกเกี่ยวกับวิธีการรักษาด้วยลูกประคบร้อนให้ด้วย Japanese
ยกไหล่ไม่ขึ้น Japanese
กรุณาบอกเกี่ยวกับวิธีการบำบัดโดยการดึงหลังให้ด้วย Japanese
กรุณาบอกเกี่ยวกับวิธีการบำบัดโดยการดึงหลังให้ด้วย Japanese
เวลาจะก้มลงให้ระวังตอนที่โน้มตัวไปข้างหน้า Japanese
กรุณาบอกท่านอนที่ช่วยบรรเทาความเจ็บปวดให้ด้วย Japanese
เส้นเลือดใหญ่ที่ทำใหม่ด้วยเส้นเลือดเทียม Japanese
ประคบแพ็ดเย็นบริเวณที่บาดเจ็บหรือเป็นแผล Japanese
<< To Previous
| 1 | 2 | To Next >>
Copyright © 2008-2013 TackPad. All Rights Reserved.